Övriga utbildningar

Här hittar du våra utbildningar som inte riktigt faller inom de vanliga körkorten, som exempelvis bil med tungt släp, ecodriving och förarbevis för snöskoter.

Övriga licenser och certifikat

Bil med släp – B96 eller BE

Skillnaden mellan ett utökat B-körkort, så kallad B96, och BE behörighet är inte så krånglig som den kan verka. Om du endast har ett vanligt B körkort så får du köra en personbil/lätt lastbil med lätt släp påkopplat, så länge inte släpet väger mer än 750kg och den totala vikten av fordon samt släp inte överstiger 3500kg. Utökad B eller B96, ger dig möjligheten att framföra kombinationer av fordon och släp med en maxvikt av 4250kg. BE körkort har ingen maxgräns på fordon och släp tillsammans, utan istället endast en maxgräns på släpet för sig på max 3500kg.

Vi rekommenderar våra elever att ta BE körkort om de överväger behörighet för bil med tyngre släp.

BE körkort är inte obegränsat

Viktigt att veta är att oavsett vilken behörighet du har eller planerar att ta, så finns det alltid begränsningar i maxlast. I fallet om just BE så finns det ingen begränsning på maxlast för fordonskombination, men du behöver fortfarande följa ditt dragfordons max tillåtna släpvikt. Detta kan du hitta på ditt registreringsbevis för bilen. Trafikverket har även en bra kalylator som hjälper dig beräkna max tillåten vikt på släpet, som du kan hitta här.